sp100.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

Dzień otwarty dla Rodziców 06.05.2015 r. godz.18.00 - 19.00

 

Zebrania z rodzicami 03.06.2015 r. godz.18.00

 

 Lekki plecak