sp100.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

 

Zebrania z Rodzicami 02.06.2015 r. godz.18.00

 

10.06.2015 r. godz. 18.00 spotkanie z Rodzicami dzieci przyjętych

                           do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

 

 Lekki plecak