sp100.pl

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

 

Zapraszamy na

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 

31.01.2015 r. (sobota) godz.11.OO

 

Wyniki nauczania w SP 100

 

Zebrania z rodzicami 07.01.2015 r. godz.18.00

 

Lekki plecak

  

Drodzy Rodzice, jeżeli jesteście zainteresowani uczestnictwem Waszego

dziecka w zajęciach opiekuńczych w czasie przerwy świątecznej

prosimy zgłosić to wychowawcom klas